Thêm mã Google Analytics GA trên Xenforo 2.x để theo dõi trang

admin

Administrator
Staff member
Thêm mã Google Analytics GA trên Xenforo để theo dõi trang
Truy cập trang quản trị admin
Vào menu theo thứ tự
Nhập mã GA theo dõi vào trường Google Analytics web property ID rùi lưu lại

56
 
Top